Strateginen kumppanuus perinteisen toimialan kehittämisessä verkossa.

Hautaustoimisto Mikko Mononen Oy

Hautaustoimisto Mikko Mononen Oy on yli satavuotias yritys alalla, joka koskettaa kaikkia aikanaan. Myös tällä hyvinkin perinteisellä alalla liiketoiminta on siirtymässä kivijalasta verkkoon. Pääkaupunkiseudulla sijaitsevien palvelevien toimipisteiden ohella tiedon ja palveluiden tarjoaminen verkossa on tärkeässä asemassa myös Monosella.

Asiakkuus

Yhteistyömme Monosen kanssa alkoi vuonna 2016 verkkosivuston uudistamisella. Verkossa tapahtuvan liiketoiminnan teknisen kehitystyön lisäksi isossa roolissa ovat strateginen suunnittelu, analytiikka sekä hakukonemarkkinointi (SEM).

Yhteistyö

  • Asiakkaan verkkosivustojen tekninen kehittäminen ja ylläpito
  • Strateginen suunnittelu ja konsultointi
  • Analytiikka
  • Markkinointi

Ratkaisujamme

Selkeä Hautaus -palvelukonseptin suunnittelu, rakentaminen ja markkinointi

Hautaustoimisto Mikko Mononen halusi vastata markkinalla syntyneeseen kysyntään ja tarjota verkossa hautauspalvelua, jonka voi ostaa helposti ja vaivattomasti käymättä hautaustoimistossa. Yhdessä asiakkaan kanssa rakennettiin palvelukonsepti, tuotteet, viestinnällinen linja sekä ulkoasu, joka on ajaton, moderni ja aiheeseen sopiva. Syntyi Selkeä Hautaus.

Verkkosivuston teknisen toteutuksen rinnalla toteutettiin palvelun sisällön suunnittelu ja tuotanto sekä visuaalisen ilmeen elementit, kuten logot ja kuvailme. Palvelulle suunniteltiin myös lanseerausmarkkinointi, jolla uudenlainen palvelu on tarkoitus saada hienovaraisesti mutta laajasti yleisön tietoisuuteen.

  • WP-pohjainen verkkosivusto
  • Sivustolla räätälöity tilauslomake/liidigeneraattori
  • Sisältöjen esittämiseen luotiin erilaisia ratkaisuja, jotka avustavat sivustolla kävijöitä joskus vaikeankin aiheen äärellä
  • Analytiikka ja konversioseuranta sekä jatkuva hakukonemarkkinointi aloitettiin heti sivuston lanseerauksen jälkeen

selkeähautaus.fi