Laaja-alaista tukea verkkoon ja printtiin

Kokonaisvaltainen markkinointiviestinnän kumppanuus vapauttaa asiakkaan resursseja muihin liiketoiminnan kannalta olennaisiin tehtäviin.

Tutustu ratkaisuihimme

Havator Group

Havator on Pohjoismaiden johtava nostopalveluiden toimittaja. Nostotöitä täydentävät erikoiskuljetus-, raskassiirto- ja projektipalvelut, joita Havator pystyy tarjoamaan laajan kalustonsa ja paikallisvarikkoverkostonsa turvin koko Suomen alueella.

Havatorin sertifioidussa toiminnassa korostuu nopeus, kustannustehokkuus, huolellinen suunnittelu ja turvallisuusajattelu. Havator työllistää yli 450 ammattilaista 4 eri maassa, ja sillä on yli 250 nosturia sen yli 30 paikallisvarikolla.

Asiakkuus

Olemme työskennelleet Havatorin kanssa brändin ja markkinoinnin kehittämisen parissa vuodesta 2018. Yhteistyö alkoi brändiuudistuksen läpiviennillä ja Suomen toimintojen verkkosivuston uudistuksella, ja on laajentunut kattamaan koko konsernin verkkoinfrastruktuurin sekä monipuolisesti erilaisia, asiakkaalle laaditun markkinoinnin vuosisuunnitelman mukaisia markkinoinnin ja viestinnän projekteja Suomessa.

Yhteistyö

  • Verkkoekosysteemin kokonaisvaltainen uudistus
  • Maasivustojen pystyttäminen WordPressin multisite-ratkaisuna
  • Yritysilmeen päivittäminen ja hallinnointi
  • Hakukonemarkkinointi (SEM) ja hakukoneoptimointi (SEO)
  • Viestinnän ja markkinoinnin strategiset kehityshankkeet

Havator-brändin uudistus

Asiakas halusi modernisoida yrityksen brändi-ilmeen ja tarkentaa yritysviestinnän linjoja. Ilme kirkastettiin, pääviestejä hiottiin, materiaaleja uudistettiin laaja-alaisesti ja brändin käytöstä luotiin ohjeistus. Samalla luotiin päivitettyyn ilmeeseen sopiva ikonografia.

Verkkosivustojen uudistaminen: multisite-ratkaisu

Asiakas halusi uudistaa vanhentuneiksi koetut verkkosivustot. Projekti aloitettiin Suomen sivuston uusimisella ja laajennettiin sivusto kerrallaan muihin asiakkaan maantieteellisten liiketoiminta-alueiden verkkosivuihin WordPressin multisite-ratkaisulla.

Liidigeneraattorin käyttöönotto

Havatorin Ruotsin sivustolle rakennettiin nosturilaskuri (“krankalkylator”), jonka tarkoituksena on tuottaa laadukkaita liidejä Ruotsin myynnille. Laskurin avulla sivustolla vieraileva potentiaalinen asiakas voi arvioida projektissaan tarvittavan nosturin koon ja lähettää laskurin tuloksen pohjalta varaustiedustelun alueelliselle myynnin kontaktille.

Tukena uuden strategian implementoinnissa

Asiakkaan pohjoismaiselle liiketoiminnalle laadittiin uusi strategia, jossa on useita vahvoja painopistealueita. Asiakas lähestyi tiimiämme saadakseen tukea pääviestien tiivistämiseen sekä strategian esittelyyn ja implementointiin organisaatiossa.

Sisältöä verkkosivustolle ja sosiaalisen median kanaviin

Asiakas halusi lisätä fi-verkkosivustolle ja sosiaaliseen mediaan jaettavan sisällön määrää. Erityisesti haluttiin tuottaa sekä asiakas- että rekrytointikohderyhmiä kiinnostavaa sisältöä eli uutisia projekteista, joissa Havator on ollut mukana.Case-uutisoinnit koostetaan yhdessä projektia hoitaneen tiimin sekä loppuasiakkaan edustajien kanssa. Kohteesta myös otetaan aina valo- ja/tai videokuvaa. Näin juttuihin saadaan molempien näkökulmat sekä yksityiskohtia, jotka tekevät materiaalista kiinnostavaa.