Laaja-alaista tukea verkkoon ja printtiin

Kokonaisvaltainen markkinointiviestinnän kumppanuus vapauttaa asiakkaan resursseja muihin liiketoiminnan kannalta olennaisiin tehtäviin.

Tutustu ratkaisuihimme

Havator Group

Havator on Pohjoismaiden johtava nostopalveluiden toimittaja. Nostotöitä täydentävät erikoiskuljetus-, raskassiirto- ja projektipalvelut, joita Havator pystyy tarjoamaan laajan kalustonsa ja paikallisvarikkoverkostonsa turvin koko Suomen alueella.

Havatorin sertifioidussa toiminnassa korostuu nopeus, kustannustehokkuus, huolellinen suunnittelu ja turvallisuusajattelu. Havator työllistää yli 450 ammattilaista 4 eri maassa, ja sillä on yli 250 nosturia sen yli 30 paikallisvarikolla.

Asiakkuus

Olemme työskennelleet Havatorin kanssa brändin ja markkinoinnin kehittämisen parissa vuodesta 2018. Yhteistyö alkoi brändiuudistuksen läpiviennillä ja Suomen toimintojen verkkosivuston uudistuksella, ja on laajentunut kattamaan koko konsernin verkkoinfrastruktuurin sekä monipuolisesti erilaisia, asiakkaalle laaditun markkinoinnin vuosisuunnitelman mukaisia markkinoinnin ja viestinnän projekteja Suomessa.

Yhteistyö

  • Verkkoekosysteemin kokonaisvaltainen uudistus
  • Maasivustojen pystyttäminen WordPressin multisite-ratkaisuna
  • Yritysilmeen päivittäminen ja hallinnointi
  • Hakukonemarkkinointi (SEM) ja hakukoneoptimointi (SEO)

Ratkaisujamme

Havator-brändin uudistus

Asiakas halusi modernisoida yrityksen brändi-ilmeen ja tarkentaa yritysviestinnän linjoja. Ilme kirkastettiin, pääviestejä hiottiin, materiaaleja uudistettiin laaja-alaisesti ja brändin käytöstä luotiin ohjeistus. Samalla luotiin päivitettyyn ilmeeseen sopiva ikonografia.

liidigeneraattorin käyttöönotto

Havatorin Ruotsin sivustolle rakennettiin nosturilaskuri (“krankalkylator”), jonka tarkoituksena on tuottaa laadukkaita liidejä Ruotsin myynnille. Laskurin avulla sivustolla vieraileva potentiaalinen asiakas voi arvioida projektissaan tarvittavan nosturin koon ja lähettää laskurin tuloksen pohjalta varaustiedustelun alueelliselle myynnin kontaktille.

SEM

Asiakkaalle on tehty hakukonemarkkinointia jo pidemmän aikaa. Kilpailu alalla on kovaa, ja tarve näkyä esimerkiksi hakukoneissa on selkeä. Perushakukonemarkkinoinnin rinnalla on Suomessa testattu erilaisia kampanjoita, joilla on ohjattu esimerkiksi tiettyjen palvelukonseptien äärelle. Lisäksi on testattu esim. bannerimainontaa sekä dynaamisia mainoksia. Mainonnan budjetteja ja painopistealueita aktiivisesti säätämällä on saatu mm. nostettua sivustoliikenteen määrää ja laatua sekä tietoisuutta uusista palvelutuotteista.

Tukena uuden strategian implementoinnissa

Asiakkaan pohjoismaiselle liiketoiminnalle laadittiin uusi strategia, jossa on useita vahvoja painopistealueita. Asiakas lähestyi tiimiämme saadakseen tukea pääviestien tiivistämiseen sekä strategian esittelyyn ja implementointiin organisaatiossa.Projektin suunnitteluvaihe toteutettiin tiiviissä yhteistyössä konsernijohdon ja markkinoinnin kanssa. Alusta asti oli selvää, että fokuksen tulee olla ihmisten mukaan saamisessa, koska uusi strategia toteutuu jokapäiväisessä tekemisessä. Suunnitelmaa lähdettiin tekemään kartoittamalla mahdollisia tiedon etenemisen esteitä sekä tapoja, joilla organisaation varsin erilaiset henkilöstöryhmät saataisiin viestinnän äärelle ja mukaan strategiaa eteenpäin vieviin kehitysprojekteihin. Yhdessä asiakkaan kanssa tuotettiin napakat pääviestit, inspiroiva visiota avaava tarina sekä suuri määrä muuta implementoinnissa tarvittavaa viestinnällistä ja visuaalista aineistoa. Lisäksi suunniteltiin viestien omaksuttavuutta tukeva viestinnän vaiheistus sekä kanavavalikoima, jonka avulla voitiin varmistua siitä, että kaikki kohderyhmät tavoitettiin tehokkaasti.

Verkkosivustojen uudistaminen: multisite-ratkaisu

Asiakas halusi uudistaa vanhentuneiksi koetut verkkosivustot. Projekti aloitettiin Suomen sivuston uusimisella ja laajennettiin sivusto kerrallaan muihin asiakkaan maantieteellisten liiketoiminta-alueiden verkkosivuihin WordPressin multisite-ratkaisulla.