Askel askeleelta kohti kattavaa verkkoekosysteemiä

Kehityshakuiseen liiketoiminnan tukemiseen verkossa liittyy monia eri puolia. Meillä on ilo olla asiakkaan tukena tekemisen eri vaiheissa mahdollisuuksien kartoittamisesta toteutukseen ja tulosten seurantaan.

Tutustu ratkaisuihimme

Oy C.E. Lindgren Ab

Perinteikäs porvoolainen perheyritys C.E. Lindgren on panostanut voimakkaasti liiketoiminnan verkkonäkyvyyden kehittämiseen. Erikoisharjaratkaisuja, maalauksen ja rakentamisen työvälineitä sekä muovimäkituotteita valmistava ja toimittava yritys on tunnettu ja luotettu tavarantoimittaja niin Suomessa (työvälineet, erikoisharjat) kuin ulkomailla (muovimäkituotteet).

Asiakkuus

Asiakkaan ilmettä ja verkkoympäristöä on kehitetty läheisessä yhteistyössä jo pitkään. Edelleen monimuotoistuvan verkkoekosysteemin kehittäminen jatkuu, ja yhteistyöhön on tullut mukaan myös muita alueita, kuten hakukonemainonnan suunnittelu ja toteutus. Verkkonäkyvyyden kehittämisestä on tullut olennainen osa liiketoiminnan kehitystä.

Yhteistyö

  • Yritysilmeen suunnittelu
  • Brändiportfolion selkeyttäminen
  • Emo– sekä brändiverkkosivustojen (cel.fi, evuorio.fi) suunnittelu, tuotanto ja toteutus

Ratkaisujamme

Oman tuotemerkin verkkosivusto

Asiakas halusi yrityksen omille maalaustyövälineille, CEL-tuotteille, dedikoidun viestintäkanavan. Sivuston tehtäväksi määritettiin palvella paitsi tuotteiden loppukäyttäjiä myös myyjiä ja jälleenmyyjiä.

Tutustu www.cel.fi

Hakukone­markkinointi

Tavoitteena oli hakea liideihin laatua eikä määrää, joten markkinatilanne kartoitettiin, ja haku-/avainsanat sekä kuukausibudjetti määritettiin uudelleen liiketoimintayksikkökohtaisesti. Uudelleen määritetyn ja toteutetun hakukonemarkkinoinnin avulla asiakas on saanut laadukkaampia liidejä, myös uusilta maantieteellisiltä alueilta.

Brändiportfolion haltuunotto

Asiakas halusi ottaa yrityksen hallinnoimat brändit paremmin haltuun, uudistaa niitä ja määrittää niille käytön ohjeistukset. Asiakkaalle toteutettiin ensin C.E. Lindgren -emobrändin uudistus. Logo ja värimaailma samoin kuin paperisto uusittiin ja asiakkaalle luotiin brändiohjeistus. Emobrändin uudistuksen jälkeen työstettiin maalausvälinetuotemerkki CELin ja työvälinetuotemerkki Vuorion brändejä.