Viestinnän ekosysteemi sähköistyy!

Pitkät perinteet omaava, paikallisesti toimiva sähköyhtiö on ottanut palveluiden ja viestinnän kehittämisen sähköisissä kanavissa strategiansa keskiöön.

Oy Porvoon Energia – Borgå Energi Ab

Porvoon Energialla on aina ollut hinku pysyä askeleen edellä. Vaikka Porvoo ei suinkaan ole Suomen suurimpia kaupunkeja eikä Porvoon Energia maan suurimpia energiayhtiöitä, yhtiö on alansa edelläkävijä ja täyttänyt EU:n energiantuotannon ympäristövaatimukset vuodelle 2050 jo nyt, vuosikymmeniä etuajassa.

Porvoon Energia -yhtiöt jakautuvat kahteen: emoyhtiö Porvoon Energia Oy vastaa lämmön ja sähkön tuotannosta, lämmön jakelusta, sähkön myynnistä sekä konsernihallinnosta. Porvoon Sähköverkko Oy vastaa sähköverkon kehittämisestä.

Asiakkuus

Liiketoiminnan ja asiakasviestinnän vieminen entistä vahvemmin sähköisiin kanaviin on ollut asiakkaan tahtotila yhteistyön alusta saakka. Yhtiössä on käynnissä useita liiketoiminnan kehityshankkeita, ja me Littlellä olemme olleet asiakkaan rinnalla heidän verkkosivustonsa toiminnallisessa ja sisällöllisessä kehittämisessä sekä sosiaalisen median kanavien käytön tehostamisessa.

Yhteistyö

  • Verkkosivuston toiminnallinen kehitys
  • Integraatiot eri järjestelmiin
  • Palvelumuotoilu
  • Sisällöntuotanto
  • Sosiaalisen median sisällöt ja markkinointi

Ratkaisujamme

Entistä monipuolisemmin palveleva verkkosivusto

Asiakkaalle rakennettiin kaksikielinen sisällöntuotantoalusta, jonka teknisiä ominaisuuksia on helppo päivittää ja kehittää viestinnän ja myynnin tarpeiden mukaan. Yleistä sisällön tuotantoa ja jakelua varten luotiin räätälöityjä sisältötyyppejä, joiden avulla on helppo tuottaa visuaalisesti vaihtelevaa sisältöä niin asiasivuille kuin ajankohtaisosioon. Lisäksi sivustolla on sähköyhtiön arjessa tarpeellisia pikaviestinnän toimintoja kuten häiriöviestintätyökalu, joka voidaan aktivoida tilanteen niin vaatiessa.Sähköisen asioinnin edistäminen on yksi tärkeistä sivustokehityshankkeista. Sivustolla on useita integraatioita eri järjestelmiin, muun muassa alustaan, jolla voi tehdä sähkösopimuksen verkossa. Telia Sign -integraatio otettiin käyttöön lomakkeiden sähköisen allekirjoituksen mahdollistamiseksi.

Monipuolista sisältöä

Asiakkaan tavoitteena on paitsi viestiä ajankohtaisista asioista myös tiedottaa ja kouluttaa sähkönkäyttäjiä. Ekoarvot, vinkit ja ohjeet, hanke-esittelyt sekä ihmisiä lähellä olevat arkipäivän aiheet nostettiin keskiöön, kun lähdettiin kehittämään sisällöntuotantosuunnitelmaa ja sisältöaihioita. Asiakkaan ainutlaatuinen tarjooma, liiketoiminnan aktiivinen kehitys, kaksikielisyys sekä paikallisuus antoivat inspiraatiota ja takaavat, että aiheet ovat asiakaskuntaa kiinnostavia.Alustavan konseptoinnin lisäksi olemme avustaneet sisältöjen suunnittelussa ja tuotannossa mm. verkkoon ja asiakaslehteen sekä jakelussa asiakkaan sosiaalisen median kanaviin.

Sosiaalinen media entistä aktiivisempaan käyttöön

Sosiaalinen media on nykyisin tärkeä osa verkkoviestintää. Kanavissa tapahtuvan yritysviestinnän rinnalle on noussut kanavien käyttö markkinointialustoina. Kampanjasisältöjen suunnittelu, kampanjoiden toteutus sekä tuloksista raportointi ovat tulleet osaksi Porvoon Energia -yhteistyötä, koska kanavien entistä laajempi hyödyntäminen on osa asiakkaan sähköisiin kanaviin painottuvaa viestintästrategiaa.