Puoluetoiminnan digitalisointi

Kehittämällä sähköisen viestinnän työkaluja kokonaisvaltaisesti saadaan tehokkuutta prosesseihin, tehoa viestintään sekä dataa jatkuvan tekemisen tueksi.

Tutustu ratkaisuihimme

Suomen ruotsalainen kansanpuolue – Svenska folkpartiet i Finland

RKP on yli satavuotias poliittinen puolue, jolla on kolmekymmentätuhatta jäsentä noin viidessäkymmenessä paikallisosastossa. Puolueen piirijärjestöt sijaitsevat Helsingissä, Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Ruotsalaista kansanpuoluetta ohjaa puoluekokous, joka järjestetään vuosittain. Puoluekokousten välissä puoluevaltuusto ja puoluehallitus ohjaavat puolueen toimintaa puoluekokousten päätösten mukaisesti.

RKP:n tarpeet kehittää digitaalisia työkaluja ja viestintäkanavia ovat syntyneet paitsi maantieteellisistä etäisyyksistä myös halusta viedä ulkoista ja sisäistä viestintää ja puolueen jäsenistön yhteistyötä uudelle tasolle.

Asiakkuus

Olemme tehneet yhteistyötä RKP:n kanssa vuodesta 2012. Puolueen nykyinen verkkosivusto lanseerattiin loppuvuodesta 2018, ja kaikki vanhan sivuston sisältö toiminallisuuksineen siirrettiin Drupalista WordPressiin. Samalla käynnistettiin mittava digitaalisen ekosysteemin kehittäminen. Pitkäaikaisen yhteistyön myötä olemme hyvin perillä RKP:n puoluetoiminnasta ja sen tarpeista. Siksi pystymme sujuvasti tarttumaan kehityspyyntöihin ja vastaamaan niihin tehokkaasti verkkoympäristön suoman kontekstin puitteissa.

Teemme tiiviisti töitä RKP:n viestinnän kanssa ja kehitämme yhdessä erilaisia digitaalisia sovelluksia, jotka helpottavat puolueen digitaalisissa kanavissa niin sisäisille kuin ulkoisille kohderyhmille suunnattua viestintää. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on ollut pyrkimys minimoida manuaalista työtä mm. automaatioiden rakentamisen kautta. Jatkuva sparraaminen, kehitysideoiden ja -kohteiden esille nosto ja niitä seuraava ketterä toteutus ovat tavoitteen toteutumisen kannalta erittäin tärkeässä roolissa.

Yhteistyö

  • sfp.fi-verkkosivuston suunnittelu, tuotanto ja kehitys
  • Integraatiot puolueen järjestelmiin
  • Eduskuntavaalisivuston suunnittelu ja tuotanto
  • Puolueen sisäisten verkkotyökalujen suunnittelu, tuotanto ja kehitys
  • Verkkoekosysteemin migraatio Drupalista WordPressiin

Ratkaisujamme

Dynaaminen vaalisivusto

RKP:lle rakennettiin järjestelmä, jolla kaikki puolueen eduskuntavaaliehdokkaat saivat itse tuotettua omat sisältönsä yhdenmukaiseen presenssiin puolueen vaalisivustolle. Näin saatiin tehokkaasti vähennettyä puolueen viestintäosaston työmäärää vaaleihin liittyvän sisällön julkaisussa.

Tutustu vaalisivustoon