Tuning

Markkinointi & optimointi

Markkinointi & optimointi

Verkkosivusto ei ole koskaan valmis. ​

Verkkosivusto ottaa julkaisupäivänä ensimmäiset askeleensa. Siitä eteenpäin se on elävä työkalu, jonka suorituskykyä kannattaa mitata ja parantaa sen koko elinkaaren ajan. ​

Suorituskyvyn parantaminen ja optimointi voi pitää sisällään niin teknisiä kuin sisällöllisiä asioita. Suorituskykyä voidaan parantaa myös markkinoinnilla, sillä nykyisin sisääntuleva liikenne ja viittaukset ovat tärkeä osa esimerkiksi Googlen ranking-järjestelmää. ​

Optimointipalvelumme

Mitä?

Haluatko faktaa verkkosivustosi suorituskyvystä? Jos vastauksesi on kyllä, voit teettää sivustolle auditoinnin. Auditointi voi sisältää vain tekniseen suorituskykyyn liittyvän tarkastuksen (esim. latausnopeus, responsiivisuus), sisältötarkastuksen (esim. otsikoinnit, metatekstit) tai molemmat. Auditoinnin tuloksena syntyvä raportti toimii tiekarttana sivuston suorituskyvyn kehitykselle.

Miten?

Auditointia tekevät kokeneet asiantuntijamme. 

Verkkosivuston auditointikokonaisuuden hinta on alkaen 2500 euroa sisältäen kevyen teknisen ja sisällöllisen auditin ja tulosten pohjalta laaditun toimenpide-ehdotuksen. Laajempien auditointien hinnoista sovitaan erikseen.

Mitä?

Verkkosivustoa voidaan hakukoneoptimoida sekä teknisestä että sisällöllisestä näkökulmasta. Google-rankingien kannalta molemmat ovat tärkeitä. Teknistä optimointia voidaan tehdä esimerkiksi määrittämällä otsikkotagit tai huolehtimalla Googlen painottamista teknisistä ominaisuuksista kuten latausnopeudesta. Sisällöllinen optimointi, kuten metatekstien kirjoittaminen, taas on tärkeää paitsi Googlen myös sivustoa hakukoneista etsivän näkökulmasta. 

Miten?

Hakukoneoptimointia tekevät kokeneet asiantuntijamme. 

Tekniseen optimointiin on yleensä hyvä varata vähintään 1 työpäivä. Sisällöllistä optimointia on hyvä tehdä jatkuvasti, mutta esimerkiksi verkkosivuprojektin yhteydessä tehtävä sisällön optimointi on yleensä n. 0,5-1 työpäivän lisätyö muun sisällöntuotannon rinnalla.

Mitä?

Konversio-optimoinnilla pyritään siihen, että mahdollisimman moni sivuvierailijoista tekisi sivustolle asetettuja tavoitteita tukevia toimia. Nämä voivat olla esimerkiksi ostoja, lomakkeiden lähetyksiä, sisällön jakamista tai vastaavaa. Konversio-optimoinnit tehdään strategisista lähtökohdista ja niitä tarkastellaan mm. osana palvelumuotoilua ja suhteessa käyttäjäpolkuihin.

Miten?

Konversio-optimointia tekevät kokeneet asiantuntijamme. 

Optimointi voi olla osa verkkosivuprojektia tai se voidaan ostaa erillispalveluna. Työhön on hyvä varata vähintään 1 työpäivä, jotta saadaan riittävät taustatiedot ja ymmärrys sivustolle asetetuista tavoitteista ja sivuston mahdollistamista konversioista.

Mitä?

Hakukonemarkkinointi eli Search Engine Marketing (SEM) on nykyisin olennainen osa digitaalista markkinointia. Sillä edistetään verkkosivuston löydettävyyttä internetin hakukoneissa. Maksettu mainonta edesauttaa myös sivuston orgaanista näkyvyyttä.

Miten?

Hakukonemarkkinointia tekevät kokeneet asiantuntijamme. 

Hakukonemarkkinoinnin kustannukset koostuvat taustatöistä (mm. hakusanakartoitus), kampanjoiden laadinnasta ja optimoinnista, raportoinnista sekä mainosbudjetista. 

Mitä?

Muulla online-mainonnalla voidaan viitata esimerkiksi SOME-mainontaan tai bannerimainontaan. Näitä hoidamme pääasiassa osana muita työkokonaisuuksia.

Markkinoinnin hallintapalveluita tarjotaan esimerkiksi lanseerauskampanjoiden yhteydessä, jolloin esimerkiksi koko kampanjan aineistot ja mediakontaktit voidaan hoitaa meidän kauttamme.

Miten?

Online-mainonta sekä markkinoinnin hallinta on kokeneiden asiantuntijoidemme vastuulla.

Riippuen projektista mainontaan liittyvät työt laskutetaan tuntitöinä tai osana projektikokonaisuutta.