Thinking

Suunnittelu- ja ajattelutyö

Strategia, konseptointi & suunnittelu

Onnistunut toteutus lähtee laadukkaasta suunnittelusta

Projektin koosta ja laajuudesta riippumatta suunnittelulla on aina tärkeä rooli. Suunnittelulla luodaan selkeät askelmerkit tuotannolle ja varmistetaan, että tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan.

Suunnittelupalvelumme

Mitä?

Konseptisuunnittelu luo pohjan onnistuneelleverkkosivutoteutukselle.Verkkosivuston konseptisuunnitelma on asiakkaankanssa käytyjen keskustelujen pohjaltaasiantuntijoidemme laatima projektirunko, jonkaavulla voidaan toteuttaa palvelu, joka vastaaasiakkaan tavoitteita ja käyttäjien tarpeita projektilleasetettujen raamien puitteissa.

Miten?

Konseptisuunnittelua Littlellä tekevät kokeneetosaajamme.Konseptisuunnitteluun käytetään yleensä vähintään 1työpäivä, laajemmissa projekteissa selkeästienemmän.

Mitä?

Verkkosivuprojekteissa on tärkeää ymmärtää miksi ja kenelle verkkopalvelu rakennetaan, ja mitä tehtäviä sivuston halutaan suorittavan. Palvelumuotoilulla varmistetaan, että sivusto vastaa asetettuihin tavoitteisiin ja käyttäjien tarpeisiin. 

Palvelumuotoilu linkittyy tiiviisti mm. konsepti-käyttöliittymä- ja käyttäjäpolkusuunnitteluun.

Miten?

Palvelumuotoilua tekevät kokeneet osaajamme. 

Palvelumuotoiluun käytetään yleensä vähintään 1 työpäivä, laajemmissa projekteissa selkeästi enemmän.

Mitä?

Minkä tahansa kehitysprojektin aluksi, oli sitten kyse verkkosivuston rakentamisesta, ilmoituksen suunnittelusta tai tiedotteen kirjoittamisesta, on tärkeää miettiä, mikä on syntyvän tuotteen pääasiallinen kohderyhmä. Kun tuote puhuttelee oikeaa yleisöä oikealla tavalla, sen avulla on mahdollista saada aikaan haluttua toimintaa ja siten liiketoiminnallisia tuloksia. 

Miten?

Kohderyhmämäärittelyä tekevät kokeneet asiantuntijamme.

Verkkosivuprojekteissa kohderyhmämäärittely on yleensä osa konseptisuunnittelua, muissa kokonaisuuksissa se myydään erillispalveluna.

Mitä?

Käyttäjäpolkujen suunnittelu on olennainen osa verkkosivuston käyttöliittymäsuunnittelua ja palvelumuotoilua. Käyttäjäpolkujen suunnittelulla määritetään, kuinka eri profiilien käyttäjiä ohjataan verkkopalvelussa, ja mitkä ovat ne toimet, joita käyttäjän halutaan tekevän polun aikana ja/tai sen päässä. Polkujen suunnittelu voi myös olla osa konversio-optimointia.

Miten?

Käyttäjäpolkujen suunnittelua tekevät kokeneet osaajamme. 

Suunnitteluun käytetään yleensä vähintään 1 työpäivä, laajemmissa projekteissa selkeästi enemmän.

Mitä?

Verkkosivustoprojektin työmäärään vaikuttaa, millä teknologioilla sivusto rakennetaan, millaisia lisäosia sivusto tarvitsee ja millaisia integraatioita siihen pitää rakentaa.

Tekninen arkkitehtuurisuunnitelma kuvaa järjestelmän rakenteet, sen osien väliset yhteydet ja tiedonvälitysperiaatteet sekä sen, miten järjestelmä suorittaa sille asetetut toiminnalliset tehtävät ja saavuttaa sille asetetut toiminnallisuustavoitteet.

Miten?

Teknisen arkkitehtuurin suunnittelua tekevät kokeneet osaajamme. 

Suunnitteluun käytetään yleensä vähintään 2 työpäivää, laajemmissa projekteissa selkeästi enemmän.

Mitä?

Verkkopalvelun toiminnallisuudet tarkoittavat asioita, joita verkkopalvelun käyttäjä käyttää sivustolla. Toiminnallisuuksiin liittyvä tekninen suunnittelu voi pitää sisällään teknisen arkkitehtuurin suunnittelua sekä esimerkiksi erilaisten lisäosin toteutettavien toiminnallisuuksien kuten kieliversioinnin ja lomakkeiden suunnittelua.

Miten?

Toiminnallisuussuunnittelua tekevät kokeneet osaajamme. 

Suunnitteluun käytetään yleensä vähintään 2 työpäivää, laajemmissa projekteissa selkeästi enemmän.

Mitä?

Brändi on yrityksen työkalu asiakkaiden odotusten johtamiseen, ja kilpailuetu ja erottuvuustekijä suhteessa muihin yrityksiin.

Mielenkiintoisen, yrityksen strategisia tavoitteita tukeva brändi ja yritysilme ovat olennainen ellei jopa välttämätön osa menestyvää liiketoimintaa.

Miten?

Brändityötä ja yritysilmeiden suunnittelua tekevät kokeneet suunnittelijaosaajamme. 

Suunnitteluun käytetään yleensä vähintään 3 työpäivää, laajemmissa projekteissa selkeästi enemmän.

Mitä?

Yrityksillä on erilaisia tarpeita viestiä erilaisista asioista eri aikoina. Strategista sisällön ja viestinnän suunnittelua voidaankin tehdä paitsi verkkosivustoa uudistettaessa tai sen sisältöä rikastettaessa myös esimerkiksi liiketoiminnan muutostilanteissa. 

Strategisesti suunniteltu sisältö ja viestintä välittää olennaisen, on vaikuttavaa, yhdenmukaista ja helposti löydettävää.

Miten?

Sisällön ja viestinnän suunnittelua tekevät kokeneet osaajamme. 

Verkkosivuston sisällön suunnitteluun tai yksittäisen viestintäsuunnitelman tekemiseen käytetään yleensä vähintään 1 työpäivä.

Mitä?

Markkinoinnin strategisen suunnittelun lähtökohtana ovat liiketoiminnan tavoitteet. 

Eri tilanteissa tarvitaan erilaista markkinointia, eivätkä kaikki markkinoinnin keinot sovi kaikkiin tilanteisiin tai kaikille asiakkaille. 

Kulloisiakin tarpeita vastaava markkinointisuunnitelma voidaan laatia kattavan tilannekuvan, asetettujen tavoitteiden sekä budjetin yhteensovittamisen tuloksena.

Miten?

Markkinoinnin strategista suunnittelua tekevät kokeneet osaajamme. 

Suunnitteluun käytetään yleensä vähintään 3 työpäivää, laajemmissa projekteissa selkeästi enemmän.

Mitä?

Strategiatyöllä voidaan viitata monenlaisiin kokonaisuuksiin. Digitaalisen toimintaympäristön kontekstissa strategiatyö liittyy yleensä strategian jalkauttamiseen sähköisissä kanavissa tai sen muokkaamiseen digitalisoituneen liiketoimintaympäristön vaatimuksia vastaavaksi. 

Asiakkaalle voidaan myös laatia täysin uusi liiketoimintastrategia esimerkiksi liiketoiminnan lanseerauksen yhteydessä.

Miten?

Strategiatyötä tekevät kokeneet osaajamme. 

Strategiatyö tehdään yleensä työpajoissa, joiden pohjalta syntyy erilaisia, asiakas- ja projektikohtaisesti sovittavia toimitettavia. 

Mitä?

Business design -palveluilla viitataan esimerkiksi liiketoimintalogiikan, yrityksen ansaintamallien ja/tai liiketoiminnan tehostamiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelu- ja konsultointipalveluihin. 

Business design voi olla osa strategiatyöpalveluita, mutta niitä voidaan toimittaa myös erillisinä kokonaisuuksina. Työ tehdään kuitenkin aina ankkuroidun strategian pohjalta. 

Miten?

Strategiatyötä tekevät kokeneet osaajamme yhdessä tarkkaan valittujen kumppaniemme kanssa. 

Business design –kokonaisuudet ovat yleensä vähintään 3 työpäivää.