Doing

Verkkosivustojen, yritysilmeiden ja sisältöjen tuotantotyö.

Tuotantotyö

Teemme monipuolisesti erilaisia tuotantoja.​

Digitoimistona loistamme erityisesti räätälöidyissä verkkosivuratkaisuissa vahvan koodaus- ja suunnitteluosaamisemme ansiosta.

Paitsi koodia, tuotamme asiakkaillemme myös toteutussuunnitelmia ja muita strategisia dokumentaatioita, tekstisisältöjä ja visuaalisia aineistoja kuten yritysilmeitä, mainoksia ja video- ja kuvamateriaalia. Tarjoamme myös tuotannon valvonnan ja konsultoinnin palveluita.

Tuotantopalvelumme

Mitä?

Laadukkaasti tuotettu sisältö välittää halutun viestin tehokkaasti yrityksen valitseman viestintälinjan mukaisesti, ohjaa viestin vastaanottajan toimintaa ja saa aikaan tuloksia.

Sisällön tuotannon pohjana on aina sisältösuunnitelma, joka olisi hyvä linkittää sekä käsillä olevaan tarpeeseen että yrityksen strategiaan.

Miten?

Sisällöntuotantotyötä tekevät tiimimme sisältöosaajat.

Yksittäisten sisältöjen tuotantoon varataan yleensä 0,5-1 työpäivää. Kokonaisen verkkosivuston sisällöntuotantoon on hyvä varata noin yksi työviikko.

Mitä?

UI-/UX- eli käyttöliittymäsuunnittelulla määritetään, miten palvelua käytännössä käytetään, miltä se tuntuu ja näyttää. Suunnittelun tuloksena syntyvässä rautalankamallissa kuvataan sisältörakenne, -elementit ja sivupohjat, toiminnallisuudet sekä käyttöliittymän runko (navigaatio ja valikot).

Rautalankamallin valmistuttua suunnitellaan sivuston visuaalinen ilme.

Miten?

UI-/UX-suunnittelua tekevät kokeneet osaajamme.

Suunnitteluun varataan yleensä vähintään 3 työpäivää, laajemmissa projekteissa selkeästi enemmän.

Mitä?

Verkkosivuston visuaalinen ilme tukee saumattomasti yrityksen brändin mukaista viestintää. Laadukkaalla visuaalisella suunnittelulla vaikutetaan myös esimerkiksi käyttäjäpolkuihin, tiedon löydettävyyteen sekä viestien perillemenoon.

Visuaalisen ilmeen tuotanto eli sivustolle sovittaminen tehdään ilmeen suunnittelun jälkeen.

Miten?

Visuaalista suunnittelua ja tuotantoa tekevät kokeneet osaajamme.

Suunnitteluun varataan yleensä vähintään 3 työpäivää, laajemmissa projekteissa selkeästi enemmän. Tuotanto on yleensä 1-3 työpäivän kokonaisuus.

Mitä?

Verkkosivuston tekninen toteutus on monivaiheinen prosessi, joka alkaa sivustoalustan konfiguroinnilla ja päättyy testaukseen ja julkaisuun. Väliin mahtuu esimerkiksi sivupohjien rakentaminen, lisäosien asennus sekä sivuston ilmeen koodaus (CSS).

Teknisen tuotannon vaiheita voidaan ostaa myös yksittäisinä palveluina.

Miten?

Sivustojen teknistä tuotantoa tekee kokenut kehitystiimimme.

Tekniseen toteutukseen varataan yleensä vähintään 1 työviikko, laajemmissa projekteissa selkeästi enemmän.

Mitä?

Verkkosivustot voidaan tehokkaasti valjastaa palvelemaan liiketoiminnan eri osa-alueita. Tämä tarkoittaa yleensä järjestelmien integroimista verkkosivustoon erilaisten rajapintojen kautta. Verkkosivusto voidaan integroida esimerkiksi CRM-, ERP-, PIM- tai postitusjärjestelmiin.

Miten?

Integraatioiden suunnittelua ja rakentamista tekevät kokeneet sivustokehittäjämme.

Integraatioiden suunnitteluun ja toteutukseen varataan yleensä vähintään 1 työviikko, laajemmissa projekteissa enemmän.

Mitä?

Jos verkkosivustolle on asetettu esimerkiksi myynnillisiä tavoitteita, on syytä rakentaa niin mittarit kuin mittaamista tukeva analytiikka ja muu raportointi. Kokonaisuuteen kuuluvat useimmiten Googlen palvelut Analytics ja Search Console, laajemmissa kokonaisuuksissa myös Looker Studio sekä mahdolliset muut, esimerkiksi sivustoon integroitavat raportointityökalut.

Miten?

Mittarointia, analytiikkaa sekä raportoinnin rakentamista tekevät kokeneet asiantuntijamme.

Mittaamisen ja raportoinnin suunnitteluun ja toteutukseen varataan yleensä 1-3 työpäivää.

Mitä?

Verkkosivustoa voidaan testata esimerkiksi toiminnallisuuksien, löydettävyyden (SEO), käytettävyyden sekä responsiivisuuden näkökulmista. Sivuston perustestauksen on hyvä olla yksi osa verkkosivustoprojektia. Kattavampia testauspalveluita voidaan ostaa myös erillispalveluina. 

Miten?

Sivustotestausta hoitaa kokenut kehittäjätiimimme. 

Verkkosivustoprojektin perustestaukseen varataan yleensä noin 1 työpäivä. Erillisistä muista testauspalveluista annetaan projektikohtainen kustannusarvio.